Antun BedriftsRådgivning

       Når du skal gjøre det du vanligvis ikke

       gjør, men ikke har råd til å gjøre feil.

        Eller ganske enkelt har behov for større

       ledelseskapasitet i en periode.

 

        Oppkjøp, verdivurdering, kontraktsforhandlinger,

        due diligence, overdragelse av virksomhet,

        omstillingsprosesser, lønnsomhetsvurderinger,

        ledelsesinformasjonssystemer, datavarehus,

        balanced scorecard, controllers view, business

        intelligence, management for hire, omstillings-

        ledelse, interimsledelse, kostnadsreduksjons-

        programmer, budsjettmodeller, virksomhets-

        styring.

                                                                                        Om du trenger bistand med oppsett

                                                                                        eller bruk av Visma Business,

                                                                                        ta kontakt med Amesto.

        Telefon: 911 46 751

        frode@antun.no

              Org.nr: NO 985 228 418

                                                                                        Les min blogg om Visma Business

                                                                                        her: frode.antun.no/VBus/blogg

                                                                                                                                                                

        Controllers View er utviklet av Frode Antun og

        benyttet i store virksomheter i flere år både i

        Norge og Sverige.